Regulamin promocji Drugi produkt za -50%

1

REGULAMIN PROMOCJI BOLW.PL „Drugi produkt -50%”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania, w ramach Promocji.

2. Organizatorem Promocji „Druga przeceniona rzecz -50%” jest Granos Group sp z o.o.. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Ludowa 16. („Organizator”)

3. Promocja trwać będzie w okresie od 08.05.2014r. do 11.05.2014

4. Miejscem Promocji jest sklep internetowy BOLW.PL

§ 2

Promocja opiera się o następujące zasady:

1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie w naszym sklepie, w jednym zamówieniu, dwóch produktów.

3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając dwie sztuki produktów obowiązany jest do zapłaty 100% wartości droższego oraz 50% za drugi, tańszy produkt jest przeceniany. (kupując wędkę za 100 zł oraz kołowrotek wartości 60 zł razem do zapłaty jest 130 zł plus koszty przesyłki)

3a. W przypadku wybrania przesyłki pobraniowej cena będzie pomniejszona ręcznie przy wysyłce (Cena przy potwierdzaniu zamówienia będzie bez rabatu.

3b. W przypadku w przypadku płatności z góry na nasze konto klient może sam obliczyć sobie rabat i wpłacić pomniejszoną kwotę na konto.

4. W przypadku wybrania więcej niż 2 produktów w jednym zamówieniu przeceniony zostaje jeden produkt najtańszy z całego zamówienia.

5. Po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Promocji o chęci skorzystania z Promocji, Sprzedawca dokona obliczenia nowej ceny, zgodnie z zasadami Promocji. Chęć skorzystania z promocji należy wpisać w polu na kopon rabatowy hasło "promocja"

 

§ 4

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami.

§ 5

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 6

Organizator ma prawo zmienić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej www.bolw.pl

 

§ 7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie www.bolw.pl

3. Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby bolw.pl

Sklep internetowy Shoper.pl